за усклађеност са прописима о контроли спољне трговине контролисаном робом

Увод

Ширење оружја за масовно уништење (WMD) и конвенционалног наоружања представља озбиљну претњу међународном миру и безбедности. Онемогућавање недржавних актера, терористичких организација и земаља које изазивају забринутост у погледу пролиферације да набаве робу, један је од најозбиљнијих изазова са којима се међународна заједница сусреће. Као одговор на поменуте претње, велики број земаља усвојио је законодавство које ближе уређује трговину робом од стратешког значаја (роба, услуге и технологије). Поменути закони и прописи, под заједничким називом познати као контрола спољне трговине стратешком робом, настоје да ограниче и регулишу трансфер стратешке робе ка крајњим корисницима, за крајње намене и одредишта која изазивају забринутост у погледу преусмеравања робе или пролиферације. Контрола спољне трговине стратешком робом је у функцији националне безбедности, спољне политике и економских интереса земље, и није намењена да ограничи легитимне трговинске и комерцијалне делатности.

Чврсто јавно-приватно партнерство је од кључног значаја за ефикасну имплементацију система контроле спољне трговине стратешком робом и успостављање равнотеже између поменутих интереса. Привреда представља прву линију одбране, и као таква је у одличној позицији да изврши оцену робе, клијената и трансакција. Привреда најбоље познаје техничка својста, потенцијалне крајње намене и могуће крајње кориснике својих производа, и самим тима има кључну улогу у откривању и спречавању покушаја незаконитих набавки. То од привредних друштава захтева дефинисање систематичног приступа у поштовању прописа о контроли спољне трговине стратешком робом, као и издвајање ресурса за пружање подршке тим напорима.

Израда Програма интерне усклађености (ICP) представља драгоцен начин да свако привредно друштво испуни обавезе у области контроле спољне трговине стратешком робом и истовремено заштити виталне пословне интересе. Једноставно речено, Програм интерне усклађености представља низ интерних политика, процедура и писаних смерница које привредно друштво усваја да би унапредило усклађеност са прописима о контроли спољне трговине стратешком робом. Програм интерне усклађености садржи процедуре које захтевају темељну проверу свих страна учесница у трансакцији, проверу крајњих корисника, крајњих одредишта и наведених крајњих намена производа, као и процену постојања ризика од преусмеравања робе у свим одговарајућим фазама пословне трансакције. Поменуте процедуре ограничавају могућност неовлашћеног трансфера стратешке робе, И смањују ризик од кршења закона.

Упутство за Програм интерне усклађености садржи информације и смернице намењене као помоћ привредним друштвима у успостављању, имплементацији, одржавању (и унапређењу) Програма интерне усклађености. Упутство нуди онлајн обуке, алате за имплементацију (моделе докумената, примере и контролне листе), референтне материјале и ресурсе по секторима, намењене за помоћ и подршку у развоју и имплементацији Програма у циљу поштовања националних и међународних спољнотрговинских прописа.